Egy működő családi gazdaság az agrárpolitika, agrárjog tükrében

Dátum
2007-11-21T10:12:07Z
Szerzők
Szabóné Takács, Katalin
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Magyarországon nincs általános definíció az agrárium számos területén, az egyes szabályozási területek saját definícióval rendelkeznek. Szükség lenne átgondolt, átfogó agrárpolitikára és agrárjogra is, amely nem csak a mezőgazdasági tevékenységre, hanem a mezőgazdasági termelőre és a mezőgazdasági üzemre is gondol, valamint szociális szempontokat is figyelembe vesz. Szükség van egy új agrártörvény megalkotására. A Kormány programban azonban nem található ez, csupán a 100 lépés program agrárintézkedései. Csakhogy ezek mind megint csak egy-egy részterületét érintik a mezőgazdasági tevékenységnek. Nyugat-Európában a mezőgazdasági tevékenységnek többnyire olyan, általános érvényű fogalmát rögzíti a jogi szabályozás, amelyik minden szempontból (adózásnál, támogatások igénybevételénél, a tevékenység állami felügyelete körében stb.) egyaránt alkalmazható lehet. Nyugat-Európában az állam a mezőgazdasággal kapcsolatos életviszonyokba orientáló, protekcionista módon avatkozik be, és ezzel kiemeli az agráriumot a gazdaság és társadalom többi rendszeréből. Ezzel szemben Magyarországon nincs agrárpolitika és nincs agrárjog sem, a szabályozás csak töredékesen jelenik meg. A hatályos magyar szabályozás a mezőgazdaság egyes résztevékenységeit és szervezeteit tekinti a szabályozás tárgyának. A mezőgazdaság a nemzetgazdaságnak még mindig egyik nagy jelentőségű ága, amely növényi és állati eredetű élelmiszereket, ipari nyersanyagokat állít elő, bár ma elsősorban nem Magyarországon történik a nyersanyagok feldolgozása, olyan őstermelő gazdasági ágazat, amely elsősorban természeti tényezőkre támaszkodik. A dolgozatban érintett támogatások szabályozása elsősorban az Európai Unió rendeleteiben történt, másodsorban főként a végrehajtásra vonatkozóan magyar törvényekben, kormány, illetve miniszteri rendeletben. Aki élni akar a támogatások adta lehetőségekkel rendkívül járatosnak kell lennie a jogszabályokban, bár a területi Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalok is sok segítséget adnak.
Leírás
Kulcsszavak
gazdaságtámogatás
Forrás