A családon belüli erőszak a hatályos magyar szabályozás tükrében

Dátum
Szerzők
Varga, Klaudia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A családon belüli erőszak a magyar társadalomban is mélyen gyökerező és máig megoldásra váró probléma. Ugyanakkor a múlt évszázadban társadalmi elfogadottsága egyre csökkent és az állam ma már számos büntetőjogi eszközzel igyekszik fellépni ellene. Dolgozatom elsődleges célja a családon belüli erőszakot érintő hatályos magyar szabályozás vizsgálata, és ez alapján annak megválaszolása, hogy a jelenlegi rendelkezések elégségesnek és hatékonynak minősülnek-e a kérdéskör rendezésére, vagy pedig módosításra szorulnak. Illetve, amennyiben elengedhetetlen a jogszabályok megváltoztatása, annak milyen léptékűnek kell lennie, indokolt-e a civil szervezetek és a nyilvánosság által követelt jelentős szigor a jogalkotó részéről. Vizsgálódásom ebben a kérdésben elsősorban a kapcsolati erőszak és a zaklatás tényállására, valamint a távoltartás jogintézményére terjed ki. Másodlagosan pedig arra keresem dolgozatomban a választ, hogy a Covid-19 okozta világjárvány következtében megváltozott körülményekhez miként tudnának alkalmazkodni a családon belüli erőszakkal kapcsolatos előírások és milyen új intézkedések meghozatalára lenne szükség a szakemberek iránymutatásai és a nemzetközi példák alapján.
Leírás
Kulcsszavak
büntetőjog, családon belüli erőszak, Covid-19
Forrás