Az egyházi igazgatás jogi és történeti aspektusai

Dátum
Szerzők
Vasas, Tamás
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat fő témája az egyházi igazgatás és a vallásszabadsági jog, annak fejlődése, magyarországi kodifikációjának folyamata a XIX. századi egyházpolitikai kérdések és események tükrében. Témaválasztásomban a leginkább irányadó a vallásszabadság intézményének hazai fejlődése lesz, legrészletesebben az 1895. évi 43. törvénycikk elemzését szándékozom elvégezni. A vallásszabadsági jog magyarországi fejlődésének elemzése során a XIX. századi jogalkotás menetén belül elengedhetetlen az állami házasságról szóló törvénykezés és a két jogterület kapcsolatának vizsgálata, így ezt a két területet külön, rész-egész viszonylatban szándékozom kezelni.
Leírás
Kulcsszavak
egyházi igazgatás, jogi aspektusok
Forrás