Food Security and Economic Growth: An Income Level Comparison Az élelmezésbiztonság és a gazdasági növekedés kapcsolata jövedelemszintenként

Dátum
Szerzők
Dr. Máté, Domicián
Novotny, Ádám
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Absztrakt
Leírás
Food security is a fundamental but often neglected aspect of economic growth and sustainable development. This paper examines the effect of food security on productivity (GDP/capita) over time, while taking the income level of various countries into account. Dynamic panel regression analyses suggest that food security is positively related to productivity, but this effect is stronger in more developed countries. The study highlights the complexity of the economic problems faced by the least developed countries, where increasing the consumption and supply of food is insufficient for significantly increasing economic performance.
Az élelmezésbiztonság biztosítása alapvető, de gyakran elhanyagolt célkitűzés a fenntartható fejlődést és kiegyensúlyozott gazdasági teljesítményt szolgáló intézkedések között. A tanulmány az élelmezésbiztonságnak az egy munkavállalóra jutó kibocsátás (termelékenység) növekedésére való hatását vizsgálja, miközben figyelembe veszi az országok fejlettségét. A dinamikus panel regresszió alapján kijelenthető, hogy az élelmezésbiztonság pozitív hatást gyakorol a termelékenység növekedésre, azonban a fejlettebb országok esetén ez a hatás erősebb. Az eredmények rávilágítanak az alacsony jövedelemszinttel rendelkező országok gazdasági problémáinak összetettségére, hiszen a fejlődésükhöz láthatóan nem elégséges az élelmiszerfogyasztás egyoldalú növelése.
Kulcsszavak
food security, sustainable development, productivity, panel regression analysis, regional disparities, élelmezésbiztonság, fenntartható fejlődés, termelékenység, regressziós panel elemzés, regionális különbségek
Forrás