A gazdasági társaságok átalakulásának bemutatása, konkrét beolvadási folyamaton keresztül

Dátum
2012-11-05T07:49:08Z
Szerzők
Billik, Szilvia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom témájának a gazdasági társaságok egyesülésének egyik válfajának bemutatását választottam, nevezetten a „Béta” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság teljes vagyonával való beolvadását az „Alfa” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságba.Dolgozatomban az „Alfa” Kft. és a „Béta” Kft. egyesülésének pontos menete is bemutatásra került, mely a társaságok első közgyűlésével indult, ahol a beolvadás szándékáról, a vagyonmérleg-tervezet és az ezt alátámasztó vagyonleltár-tervezet fordulónapjáról, valamint a további dokumentumok elkészítéséről, kijelölik az átalakulást - 51 - vizsgáló független könyvvizsgáló személyét és a cégbíróságon a társaságot képviselő szervezetet.
Leírás
Kulcsszavak
gazdasági társaság átalakulása, gazdasági társaság beolvadása, vagyonmérleg tervezet, vagyonleltár tervezet
Forrás