Természettudományos kompetenciamérés az általános iskola 6. és 8. évfolyamán

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témájának a természettudományos kompetencia terület mérését és vizsgálatát választottam. Azért szerettem volna ezzel a témával foglalkozni, mert legjobb tudomásom szerint jelenleg nem zajlik hazánkban természettudományos kompetenciamérés, bár projekt szintjén már folynak a felmérések és kutatások. Tervezett szerint 2021/22-es tanévtől kerül bevezetésre. A dolgozat kutatási alapját egy általam készített kérdőív adja meg, mely olyan feladatokat tartalmaz, amelyek a kompetencia alapú tudás mérésére alkalmasak. A kérdőív és a feladatok elkészítéséhez az Oktatási Fejlesztési Intézet által kiadott Kompetenciafejlesztő füzet adott alapot, melyet a tanulók már 5. osztálytól használhatnak.

Leírás
Kulcsszavak
természettudomány, kompetencia, kompetenciamérés, természettudományos kompetencia
Forrás