Mezőgazdasági diverzifikáció bemutatása a Bold Agro Kft. példáján keresztül

Dátum
Szerzők
Cseke, Sándor
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a derecskei Bold Agro Kft. diverzifikációs projektjét mutatom be, ahol konkrétan egy látogató központ létesítése történik. Ezzel a cég, a mezőgazdasági tevékenységből átlép, egy turisztikai szolgáltatás irányába. Dolgozatomban egy mély interjút készítettem Szabó Imre tulajdonossal, melyben a vállalkozás eddigi útját jártuk be. Kutatásom másik részét egy kérdőív alkotta. A kérdőívben a válaszadók kirándulási szokásaira voltam kíváncsi, ezzel felmérve az igényt a folyamatban lévő turisztikai beruházás felé. Ezeknek az eredményét összegeztem és javaslataimat ezek alapján tettem meg.
Leírás
Kulcsszavak
diverzifikáció, Bold Agro Kft.
Forrás