A Szegedi Tudományegyetem területi kapcsolatai

Dátum
Szerzők
Mányik, Henrietta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban bemutatom a Szegedi Tudományegyetemet. Kitérek a hallgatói létszámának változására, összetételére, és az egyetem ipari kapcsolataira.
Leírás
Kulcsszavak
Szegedi Tudományegyetem, harmadik misszió, hallgatói összetétel, nemzetköziesedés
Forrás