A Tau (91-97) fragmens komplexképződési folyamatainak vizsgálata

Dátum
Szerzők
Szák-Kocsis, Tamás Péter
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozatomat a Tau fehérje (91-97) fragmensének komplexképző tulajdonságairól írtam, melynek képlete Ac-AlaGlnProHisThrGluIle-NH2. Réz(II) és nikkel(II) fémionokkal alkotott komplexeit vizsgáltuk híg oldatokban a fiziológiás pH-án. A vizsgálatokhoz pH-potenciometriás, UV-Vis és CD spektroszkópiás méréseket használtam, illetve CV mérést alkalmaztunk.
Leírás
Kulcsszavak
Tau, AQPHTEI, Ac-AlaGlnProHisThrGluIle-NH2, komplex
Forrás