Testi integritás és önrendelkezés a magyar szülészetben

Dátum
Szerzők
Dobi , Adrienn
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat témája a szülés kulturális szemléletű vizsgálata, amely magába foglalja a várandósság és a szülés történelmi átalakulását, a medikalizáció hatását, valamint a magyarországi kórházi intézmények belső dinamikáit. Ezek mellett hangsúlyt fektetünk a nőjogokra, különösen a női test hatalmi viszonyok közé kerülésére, a szülészethez és terhesgondozáshoz köthető szakemberek funkcióira. A kvalitatív kutatás során olyan édesanyák kerültek megkérdezésre, akik bár mind kórházban hozták világra gyermeküket, más és más módokon tájékozódtak, különböző szakembereket fogadtak fel a tervezés során. Górcső alá vesszük, melyek azok a nem-orvosi tényezők, amelyek befolyásolhatják a szülésélményt pozitív vagy negatív irányba, kiemelve a szülésre való felkészülés módjait, a fogadott szakembereket, az orvosi beavatkozások hatásait. Említésre kerülnek továbbá a szolidáris kapcsolatok, amelyek teret adnak a szülőszobán történtek elmesélésére, esetleges traumák feldolgozására. Az eredmények megvitatásához ismertetjük az erősen medikalizáltként leírható modern, és az anya-központú posztmodern szüléskultúra jellemzőit, ezek gyakorlatban való megjelenését láthatjuk a bemutatott alanyok szüléstörténeteiben. Végezetül arra a következtetésre jutunk, hogy a posztmodern szüléskultúra értékei és irányelvei elősegítik a pozitív szülésélmény beteljesülését, azonban ehhez elengedhetetlen az édesanya tájékozottsága, jogtudata, ezentúl az őt segítő szakemberek nyitottsága a holisztikus szemléletmód felé.

Leírás
Kulcsszavak
egészségszociológia, szüléskultúra, szülésélmény
Forrás