Underground rockzenei színtér a Sárréten

Dátum
Szerzők
Bucsi, Bernadett Ildikó
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Záródolgozatomban Szeghalom város rockzenei szcénájának bemutatásával, annak dilettáns szereplőivel, valamint feltörekvésük kezdetleges lépéseivel foglalkozom. Célom az, hogy prezentáljam a sárréti színtér működési mechanizmusát, látható, és láthatatlan tagjainak rendeltetését, s az ott kibontakozó zenészek önmagukról alkotott elképzeléseit. Kutatásom kezdetekor a következő kérdésekre kerestem a választ: Hogyan alakul közös eszme köré közösség? Milyen önmeghatározási norma jellemző a szeghalmi együttesekre, illetve hogyan reprezentálja magát egy ismeretlen zenekar az interneten? Miként képes arculatot építeni józanészre hagyatkozva, hogyan igyekszik kihasználni online lehetőségeit önreprezentációs célból, illetve mennyire képes tudatosan helyt állni szerepében egy – még ismeretlen, amatőr – rock zenész? Hogyan alakulnak a szerepek, és a szerepek közötti interakciók? Milyen lépéseket, milyen célból tesznek a siker érdekében az együttesek? Utóbbi gondolathoz szorosan kapcsolódik az underground színtér értelmezhetősége, tehát egyúttal érdemesnek találtam kutatni a választ arra a kérdésre is, mennyiben ejthető szó manapság földalatti zenélésről, s az azzal járó identitás meglévőségéről a sárréti rock szcéna esetében. Dolgozatomban két olyan szeghalmi zenekart említek, melyek meghatározóak a szcénán belül. A zenekarok név szerint a Mudfield, valamint az A – The End – Re. Előbbire néhány példán keresztül hivatkozom, utóbbi együttes munkásságával azonban részletesen foglalkozom.
Leírás
Kulcsszavak
törzs, szubkultúra, színtér, sárrét, hovatartozás, önreprezentáció, brand
Forrás