A Covid-19 vírus hatása az óvodai életre

Dátum
Szerzők
Kovácsné Vadai, Viktória Judit
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A Covid-19-vírus megjelenésével a világ rendje felborult. A vírus gyors terjedése miatt 2020. március 16-án a magyar kormány is bezáratta a köznevelési-közoktatási intézményeket. A tanulók lemaradása és az oktatás fontossága miatt át kellett térni az online nevelésre-oktatásra. A szakdolgozattal célom, hogy feltárjam, hogyan viszonyultak a pedagógusok az új, eddig nem tapasztalt helyzethez és mennyiben módosította a pedagógiai módszereiket. Hogyan tudták az egyéni bánásmód elvét alkalmazni, valamint milyen változások történtek a vírus hatására a család és az óvoda kapcsolati rendszerében, a mindennapi óvodai életben. Mindezek két város, két választott intézmény intézményvezetőinek és óvodapedagógusainak véleménye alapján nyernek megállapítást. A választott vizsgálati módszer az interjú, valamint a kérdőív. A témáról alkotott vélemények mélyebb megismerése és a cél elérésének érdekében a két módszer együttes alkalmazása volt releváns.
Leírás
Kulcsszavak
Covid-19, kapcsolattartás, egyéni bánásmód, alkalmazkodóképesség
Forrás