Az Európán belüli külföldi munkavállalási hajlandóság vizsgálata a magyarok körében

Dátum
Szerzők
Borics, Barbara
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témája a külföldi munkavállalás Európán belül. Dolgozatom első részében ismertetem a témához kapcsolódó szakirodalmat (migráció, munka, kultúra stb.). Végeztem egy saját kutatást, amelyben a megkérdezettek külföldre vándorlási hajlandóságára voltam kíváncsi, munkavállalás szempontjából. Az eredményeket különböző ábrákon és táblázatokban ismertetek és elemzek. A vizsgálatom eredményeit összevetve a szakirodalommal, következtetéseket vonok le, illetve javaslatokat próbálok tenni a probléma lehetséges megoldásaira. A dolgozat utolsó részében, összefoglalásként összegzem dolgozatom központi témáját.
Leírás
Kulcsszavak
külföldi munkavállalás, kivándorlás, migráció, Európa
Forrás