A Nemzeti Földalap szerepe és a "Termőföldért életjáradék program" sajátos működése

Dátum
2008-02-26T09:11:41Z
Szerzők
Bányainé Mészáros, Katalin
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témaválasztásában meghatározó szerepet játszott, hogy több mint másfél évtizede dolgozom a földügyi szakigazgatásban, ezen belül az ingatlan-nyilvántartás szakterületen. Munkám során alkalmam volt végig kísérni azokat a termőföldet érintő jog-szabályi változásokat, amelyek a rendszerváltás éveiben az európai normáknak is megfelelő piacgazdaság kiépítése érdekében születtek és azokat az uj szabályzókat, amely a hatékony termelés megteremtését célozzák.
Leírás
Kulcsszavak
földtulajdon, Nemzeti Földalap, ingatlannyílvántartás, termőföld
Forrás