A szexuális hiedelmek feltérképezése a szexuális felvilágosítás fontosságának tükrében

Dátum
Szerzők
Dombrádi, Annamária
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Kutatásomban a hazai körülmények között fellelhető szexuális tévhitek meglétét vizsgáltam főképp 20-25 éves egyetemista mintában. Mindezt tettem a szexuális felvilágosítás fontosságát kiemelve, hiszen azok a tapasztalatok és élmények, amelyekkel életünk során szembesülünk, meghatározhatják, milyen hiedelemmel viseltetünk egy adott téma iránt, ami jelen esetben a szexualitás. A vizsgálatban részt vett személyeket mind a családban, mind az iskolában zajlott szexuális nevelés élményéről kérdeztem, amit saját véleményük lekérdezése követett a témában. Végül Adams és munkatársai (1996) által kifejlesztett Sexual Beliefs and Information Questionnaire (SBIQ-R) kérdőíve következett a tévhitek felmérése érdekében. Eredményeimet összegezve megerősítésre kerültek azok a hazai szakirodalmak, amelyek a szexuális felvilágosítás fejlesztésének igényét fejezik ki. Legszembetűnőbb eredményként látható az a különbség, amely a szexedukáción tapasztalt és a személyek által fontosnak tartott témakörök mennyisége hozott. A szexuális nevelés és hiedelmek közt talált szignifikáns gyenge erősségű kapcsolatok azt sugallják, hogy a szexuális felvilágosítás egy fontos, azonban csak egy kisebb részét képezi a szexuális hiedelmek létrejöttében.
Leírás
Kulcsszavak
szexuális hiedelmek, diszfunkcionális tévhitek, szexuális felvilágosítás, szülői szexuális nevelés, holisztikus szemléletmód, szexedukáció, hazai szexuális felvilágosítás fejlesztése
Forrás