Eltérő fejlődésű gyermekek és szüleik útja a korai intervenció útvesztőjében

Dátum
Szerzők
Andirkóné Csuka, Rita
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A kora gyermekkori intervenció rendszerében működő továbbküldési és jelzési utak egy eltérő fejlődési menetet mutató gyermek életében nagyon fontosak. A szakdolgozat a hazai ellátási utak működését kívánja megvizsgálni, az érintett szülők által kitöltött kérdőíves vizsgálattal betekintést nyerni a jelenlegi ellátási rendszer működésébe. A dolgozatból kiderül, milyen hiányosságok vannak még a korai intervenció működési rendszerében, a szülők a kellő tájékoztatás hiányában maguk keresik a megfelelő ellátási módokat, eltévednek a terápiák széles kínálatában, sokszor megsemmisítő kritikával minősítik gyermeküket és magukat a szülőket is a különböző területen dolgozó szakemberek. Az ellátási rendszer szakember hiánnyal küzd, az egyes ellátási ágazatok szakemberei között nem működik a transzdiszciplináris team munka, hiányzik a konzultáció a gyermek állapotáról. A szülőt, aki a legjobb ismerője a gyermek állapotának a szakemberek gyakran nem tekintik partnernek a fejlesztésben, kioktatják a szülőket, elfogultnak, nem kompetensnek tarják a probléma megoldásában.
Leírás
Kulcsszavak
kora gyermekkori intervenció, ágazati együttműködés, gyógypedagógia
Forrás