Kiskorúak büntetőjogi védelme

Dátum
2013-03-29T11:31:27Z
Szerzők
Klein, Attila
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A gyermek védtelen, aki gondoskodásra, védelemre szorul. A szülőkön, nevelőkön kívül, a magyar jogszabályok is többféle módon védi a gyermekeket. Vannak azonban olyan esetek, amikor nem a gyermek lesz az áldozat, hanem éppen fordítva, ő lesz az elkövető, ő követ el bűncselekményt. Dolgozatom címe és témája ’A kiskorúak büntetőjogi védelme’. A szakdolgozatban a hangsúlyt a kiskorúak és a fiatalkorúak jogi szabályozására, jogi védelmére fektetem. A témaválasztást az indokolja, hogy habár mindig is léteztek a gyermekekkel, fiatalkorúakkal szemben elkövetett bűncselekmények vagy éppen az általuk elkövetett bűncselekmények, a többségük nem kerül napvilágra. Manapság a média felkap egy-egy esetet – gondolok itt például arra, hogy egy diák tanárt bántalmazott vagy egy diákot megvertek a diáktársai, de ez egy jóval átfogóbb, összetettebb téma annál a pár percnél, amit a televízió bemutat. A jelenleg hatályos magyar szabályozás figyelemmel van a fiatalkori életkori sajátosságaira, mind anyagi jogi, mind eljárásjogi szempontból, de ez nem volt mindig így. A Büntetőtörvénykönyv általános részén belül külön fejezet foglalkozik a fiatalkorúakkal, míg a Büntető eljárásjogi törvény külön eljárások alapján szabályozza a fiatalkorúak eljárását.
Leírás
Kulcsszavak
Kiskorú, Fiatalkorú, büntetőjogi védelem
Forrás