Az Európai Unió gazdasági kapcsolatai és fejlesztéspolitikai tevékenysége a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségével

Dátum
Szerzők
Rádi, Anna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom célja az Európai Unió és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége kapcsolatainak bemutatása, különös tekintettel az EU-által nyújtott fejlesztési lehetőségekre. A kutatás érinti a kapcsolatuk kezdetét és kibontakozását, a régiók közötti gazdasági kapcsolatok minőségét és mindazon programokat, mellyel az Unió segíti az ázsiai integáció tagállamait az egyéni erősségük vagy hiányosságuk szerint. Öt kezdeményezést emeltem ki, melyek napjainkban zajlanak a két régió közötti viszony elmélyítése érdekében. Tagállamonként kitérek a bilaterális együttműködésekre, melyeknek az Európai Unió vagy annak tagállamai szolgáltatják pénzügyi alapját.
Leírás
Kulcsszavak
ASEAN, EU, gazdasági kapcsolatok, fejlesztéspolitika
Forrás