Az egyéni vállalkozó nyereségének adóztatása

Dátum
Szerzők
Bácsi, Judit
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban az egyéni vállalkozók választási lehetőségeit vizsgáltam nyereségük adózása kapcsán. A gazdálkodó szervezetek körében elfoglalt helyük definiálása után az adónemeket vettem számba, majd feltett hipotézisemet egy számítási példán keresztül vezettem le.
Leírás
Kulcsszavak
Egyéni vállalkozó, Adó
Forrás