Előítéletesség a romákkal szemben egy szociológus hallgatókkal végzett vizsgálat tükrében

Dátum
2012-06-01T05:02:22Z
Szerzők
Kövér, Bianka
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban szociológia szakos hallgatók előítéletességét vizsgálom a romákkal szemben. Sorra végigveszem a kapcsolódó szakirodalmakat az első részben, majd saját kutatásom ismertetése következik. Hat interjú elemzése alapján hasonlítom össze a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszékén tanuló, alapképzésben első éves és mesterszakon másodéves, azaz végzős szociológus hallgatók előítélettel és romákkal kapcsolatos véleményét. Feltevésem, hogy a végzős hallgatókra kevésbé jellemző a roma csoportok iránti előítélet, mint az alapképzésben résztvevőkre, ami a képzésnek, az érettségnek is köszönhető.
Leírás
Kulcsszavak
előítélet, roma
Forrás