Az egyes környezeti elemekre vonatkozó felülvizsgálati eljárás bemutatása egy konkrét példán keresztül

Dátum
2009-03-17T09:01:53Z
Szerzők
Kiss, Nikoletta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat egy poroszlói sertéstartó telep felülvizsgálata során felszínre hozott környezetvédelmi problémáit ismerteti. A vizsgálatok során foglalkoztunk a levegőt, a vizet (felszín alatti), a talajt, az élővilágot érő terhelésekkel, valamint a hulladékgazdálkodással és a zajvédelemmel kapcsolatos problémákkal. A vizsgálataink során arra a következtetésre jutottunk, hogy a sertéstartó telepeken a legnagyobb problémát a hígtrágyával kapcsolatos problémakör okozza. A hígtrágya lényegében minden környezeti elemmel kapcsolatba kerül, ezáltal szennyezi bűzkibocsátást okozva a levegőt, a nehézfém és szervetlen vegyületei útján a talajt és a talajvizeket. A vizsgált telepen a hulladékgazdálkodás, a zaj- és rezgésvédelem problematikája a hígtrágya által okozott szennyezések mellett kisebb jelentőséggel bír.
Leírás
Kulcsszavak
sertéstelepek környezeti hatásai, hulladékkezelés, környezeti adottságok, hígtrágya
Forrás