A jog és az erkölcs viszonya Herbert Hart jogelméletében

Dátum
2010-02-24T10:00:33Z
Szerzők
Erdős, Judit
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A jog és az erkölcs viszonya különböző élethelyzetekben való megnyilvánulása, illetve a társadalmilag elfogadott erkölcsi morál érvényesülése, továbbélése, kikényszeríthetőségének kérdései. A jogi normakényszer által az erkölcsi fennmaradás lehetőségei, valamint az emberi életterek megosztottsága az erkölcstelenség kérdése kapcsán.
Leírás
Kulcsszavak
erkölcs, jog
Forrás