Magyarország földügyi története az államalapítástól a trianoni békéig

Dátum
2007-12-04T09:08:19Z
Szerzők
Nagy, Tamás
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Munkám célja, hogy összefoglaljam a történelem során hazánkat ért legnagyobb jelentőségű eseményeket, a teljesség igénye nélkül szeretnék átfogó képet adni arról, honnan indultunk és hová jutottunk. Megközelítésem központi kérdése, a földügy, Magyarország mindenkori aktuális földterületének területi és igazgatási helyzete. A földrajzi határok és a földügyi igazgatási rendszer alakulására minden korban nagy hatással voltak a szomszédos nagyhatalmak. Ezért ahhoz, hogy a történeti áttekintés mellett megismerjük az összefüggéseket is meg kell vizsgálnunk Magyarország helyzetét a környező nagyhatalmakkal való viszonya tükrében is.
Leírás
Kulcsszavak
földtulajdon, államalapítás, földügy
Forrás