Regény és film – médiumok versengése

dc.contributor.advisorSzirák, Péter
dc.contributor.authorPapp, Anita
dc.contributor.departmentDE--Bölcsészettudományi Karhu_HU
dc.date.accessioned2017-03-30T05:53:56Z
dc.date.available2017-03-30T05:53:56Z
dc.date.created2017
dc.description.abstractA magyar műveltséget sok évtizeden át az irodalomközpontúság jellemezte, így nem csoda, hogy a filmművészet is szoros szálakkal kötődik hozzá mind a mai napig. Szakdolgozatomban a film és irodalom vagy irodalom és film közötti összefüggésrendszereket próbálom feltárni. Kitérek a két médium sajátosságaira, a kettő közötti párhuzamokra, hasonlóságokra, illetve különbségekre. Van-e a kétféle ábrázolásmód között valamilyen azonosság? Lehetséges-e egyáltalán összehasonlítani őket? – Tehát komparatív szempontból is megközelítem a kapcsolatukat. Beszélhetünk-e a kettő közötti dominanciaharcról? A vizsgálat során elkerülhetetlen kitérni az adaptáció fogalmára és problematikájára, s főként az adaptált műhöz való hűség/hűtlenség kérdésére. Felteszem a kérdést, valóban csak egy „reprodukcióról” beszélhetünk-e egy adaptáció esetén vagy immáron önálló művészi értékekkel bír az így keletkezett alkotás is? A téma kibontásához Szabó Magda Abigél című regényét, valamint az ebből készült, Zsurzs Éva által rendezett négyrészes televíziós sorozatot választottam konkrét esettanulmányul. Ezen két mű összehasonlításakor próbálom leírni a nyelvi és formai különbségeket, az esetleges kulturális szerepüket. Igyekszem feltárni a két médium hasonlóságait, analógiáit, továbbá keresem az okokat: Miért akkor született a mű, amikor? Miért éppen ezt a kort ábrázolja? Milyen képet mutat az akkori társadalomról a szerző/rendező? Szót ejtek továbbá a két mű közötti viszony természetéről (adaptáció kérdése, transztextualitás) is.hu_HU
dc.description.correctorBK
dc.description.courseKommunikáció- és médiatudományhu_HU
dc.description.degreeMSc/MAhu_HU
dc.format.extent61hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/236208
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectregényhu_HU
dc.subjectfilmhu_HU
dc.subjectSzabó Magdahu_HU
dc.subjectZsurzs Évahu_HU
dc.subjectAbigélhu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Kultúratudományhu_HU
dc.titleRegény és film – médiumok versengésehu_HU
dc.title.subtitleSzabó Magda Abigél című regénye és a Zsurzs Éva rendezésében készült Abigél című televíziós sorozat összehasonlításahu_HU
Fájlok