Óvodáskorú vidéki és kisvárosi gyermekek expresszív szókincsvizsgálata LAPP eljárással

Dátum
Szerzők
Borsos, Tamásné
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A 3-6 éves korú gyermekek nyelvhasználatában minőségi és mennyiségi változások mennek végbe fejlődésük folyamán. A bemutatásra kerülő vizsgálat rámutat az 5;0-6;11 éves gyermekek aktív szókincsének állapotára, a gyermekek által kimondott szavakra, kifejezésekre, a nyelvhasználatuk minőségére. A LAPP aktívszókincs-vizsgáló eljárás segítette a megvalósítást. A vizsgálat célcsoportja, 50 fő faluban nevelkedő és 50 fő kisvárosi óvodáskorú gyermek. Aktív szókincsük színvonala, minősége, jelentős elmaradást mutat a kortársakhoz képest, különösen a faluban nevelkedő gyermekek esetében. Az eredmények az óvodai anyanyelvi nevelés és kommunikáció fejlesztés területén hasznosíthatóak és mindenképp felhívják a figyelmet arra, hogy a szókincsfejlesztést előtérbe kell helyezni az iskolába lépés előtt a kommunikáció valamennyi területére kiterjedően.
Leírás
Kulcsszavak
szókincs, LAPP aktívszókincs-vizsgálat
Forrás