HYPERACTIVE CHILD IN THE CLASS HIPERAKTÍV GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN

Fájlok
Dátum
Szerzők
Nagy Lehocky, Zsuzsa
Patai, Ilona
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem
Absztrakt
Leírás
In the last decade, the issue of school education of children struggling with learning and behavioral disorder has come to the front in domestic as well as foreign pedagogies. The recognition and judgment of hyperactivity are characterized by uncertainty and extremes since increasingly all lively kids with excessive movement are labeled hyperactive. In turn, early detection of the disorders would enable children to get appropriate help. The following study consists of two main parts: a theoretical and a practical one. The practical part introduces concrete case studies assisting the early detection. The behavioral forms of three hyperactive children and their characteristic symptoms are explicated more broadly taking into consideration the family and school circumstances. It also aligns the forms of assistance and help in schools and gives concrete ideas and advice to teachers.
Az utóbbi évtizedben fokozott mértékben előtérbe került a hazai és külföldi pedagógiában egyaránt a tanulási és magatartászavarral küzdő gyerekek iskolai nevelésének problémája. A pedagógusok annak ellenére, hogy egyre gyakrabban tanítanak hiperaktív gyermeket, nincsenek rá kellőképpen felkészülve. Részükről a gond abban rejlik, hogy képzésük során nem ismerkedtek meg azokkal a módszerekkel, amelyek segítségével egyénileg fejleszthetőek a nehezen nevelhető, problematikus személyiségű tanulók. A hiperaktivitás felismerésére és megítélésére a bizonytalanság és a végletek jellemzőek, mert minden túlmozgásos és eleven gyermeket lassan hiperaktívnak titulálnak. A zavarok korai kiszűrése pedig lehetővé tenné, hogy a gyermekek időben, megfelelő segítésben részesüljenek. A következő tanulmány két fő részből, elméleti, illetve gyakorlati részből áll. A gyakorlati rész konkrét esettanulmányokat mutat be, segítve ezzel az időbeni felismerést. Három hiperaktív gyermek viselkedésformáit, a rájuk jellemző tüneteket fejtjük ki bővebben, figyelembe véve a családi és iskolai  körülményeket. Felsorakoztatjuk a segítségnyújtás formáit az iskolában, konkrét ötletekkel, tanácsokkal látjuk el a pedagógusokat.
Kulcsszavak
hyperactive, pedagogue, case-study, assistance, hiperaktív, pedagógus, esettanulmány, segítségnyújtás
Forrás