A Nemzeti Dohányboltok arculati elemei

Dátum
2014-04-23T07:01:16Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témája a Nemzeti Dohányboltok arculati elemeinek vizsgálata az üzemeltetők, alkalmazottak és a fogyasztók szemszögéből.Célom, hogy átfogó képet adjak arról, hogy mit gondolnak az emberek a külső megjelenéséről, ill. javaslatokat tegyek az általam szükségszerűnek tartott esetleges változtatásokra. Kutatásaimat a primer kutatás keretein belül, leíró, kvantitatív módon, megkérdezés alapján, egy általam készített kérdőív segítségével végeztem el.

Leírás
Kulcsszavak
dohánybolt, arculat
Forrás