Ügynökvizsgálat óvodapedagógusok körében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban ügynökvizsgálati mérést készítettem óvodapedagógusokkal. Mérésem során LAMBERT és munkatársai módszerét alkalmaztam, ugyanis az ügynökvizsgálati módszerrel mérhető az emberek különböző nyelvváltozatokhoz való viszonya. A vizsgálathoz kérdőívet és interjút egyaránt használtam. A kérdőívben nem direkt módon kérdeztem rá az adatközlők attitűdjére, az interjú során pedig nyíltan tettem fel kérdéseimet.

Leírás
Kulcsszavak
ügynökvizsgálat, nyílt és rejtett attitűd
Forrás