"A helyzetünk kulcsa mégis csak a jelenben és a mi kezünkben van"

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Régóta figyelemmel kísérem Pál Ferenc munkásságát, sajátos látásmódját mindig is érdekesnek, elgondolkodtatónak tartottam. Záródolgozatomban önfejlesztő előadásainak és írásainak diskurzus- és stíluselemzésével foglalkozom, elsősorban arra összpontosítva, hogy Pál Ferenc milyen retorikai eszközöket használ (például a meggyőzés érdekében). Legfontosabb témáinak bemutatása és vizsgálata mellett kitérek arra is, hogy a vallás hogyan befolyásolja Pál Ferenc szemléletét. Katolikus papként beszél a mindennapi problémákról, mentálhigiénés szakemberként pedig hozzásegít azok megoldásához. Dolgozatomban fő kérdésfeltevése, hogy Pál Ferenc stílusa, véleménye hogyan változott eddigi munkássága során.

Leírás
Kulcsszavak
diskurzuselemzés, önfejlesztő dokumentumok
Forrás