A jogos védelem szabályozásának problémái, különös tekintettel a vagyon elleni támadás esetén kifejthető védelmi cselekményre

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban a jogos védelem szabályait tekintettem át, melyben a szabályozás problémáira helyeztem a hangsúlyt. A vonatkozó szabályozás ugyanis annak ellenére is számos problémával és ellentmondással küzd, hogy az egyik legrégebbi és leggyakrabban vizsgált büntetőjogi jogintézmény. Dolgozatomban igyekeztem felhívni a figyelmet ezekre, többnyire vagyon elleni támadások esetén kifejthető elhárító cselekményekkel példálózva, hogy ezáltal is minél inkább érzékeltetni tudjam, hogy az ezekkel szembeni védekezés szabályai mennyire tisztázatlanok még a mai napig is. Ez pedig azért probléma, mert az ilyen bűncselekmények a leggyakoribbak, és éppen ezért ilyenekkel szemben kénytelenek többnyire védekezni az emberek. Meg kell azonban jegyezni, hogy nem csak a vagyonvédelem során küzd nehézségekkel ez a jogintézmény, hanem általánosságban is, hiszen nincs kielégítően szabályozva a jogos védelem számos egyéb területe sem. Így például nem egyértelmű, hogy mit tekintünk támadásnak, ahogy az sem, hogy mely esetekben alapozza meg az éjjel a szituációs jogos védelmi helyzetet. Ezeken túl pedig igencsak ellentmondásos, és nem kellően megnyugtató a megelőző jogos védelem, a szükségesség-arányosság vagy a vélt jogos védelem szabályozása sem, de még lehetne sorolnia dolgozatomban érintett kisebb-nagyobb problémákat, melyek orvoslása szükségesnek mutatkozik. Éppen ezért reményeim szerint a dolgozatomban érintett problémákkal a közeljövőben a jogalkotó és a jogalkalmazó is foglalkozni fog, és ha nem is feltétlen az általam javasolt megoldásokat fogja alkalmazni, de meg fogja ezeket oldani. Ez ugyanis véleményem szerint nélkülözhetetlen ahhoz, hogy ez a jogintézmény megfelelően tudjon működni.

Leírás
Kulcsszavak
büntetőjog, büntethetőség kizáró okok, jogos védelem, kritika
Forrás