gazdasági, technológiai és intézményi fejlettség összefüggésének empirikus vizsgálata: az innovátor és imitátor országok megkülönböztetése

Dátum
2016-06-05
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

The driving force of economic growth is technological progress, which can be realized in two ways at the aggregate level. On the one hand, it can be a result of independent research and development, i.e. it can be realized in an innovation-driven manner. Alternatively, it can be the result of an adaptation from other countries, i.e. through imitation, which is a strategy that many countries employ successfully today. In both cases, it is the institutions, including both their formal and informal elements, which create the opportunity for technological progress. The aim of this study is to differentiate between the innovator and the imitator countries in order to highlight the differences in their institutions. The classification is done by a cluster analysis of countries, which is performed with the help of a technological and institutional environment index constructed by a principal-component analysis. The analysis confirms that economic, technological and institutional development are closely linked in the countries studied. Journal of Economic Literature (JEL) codes: O31, O33, O43


A gazdasági növekedés hajtóerejének tekintett technológiai haladás kétféleképpen valósulhat meg a világ országaiban. Egyrészt realizálódhat önálló kutatás-fejlesztési tevékenység eredményeként, azaz innováció-vezérelt módon, másrészt a más országban már eredményesen működő újdonságok adaptálásával, azaz imitáció útján is. A technológiai fejlődés lehetőségét mindkét esetben alapvetően a formális és informális elemekből egyaránt építkező országspecifikus intézményrendszer teremti meg. A tanulmány célja, hogy a technológiai fejlődéshez szükséges intézményi környezet legfontosabb elemei alapján klaszterelemzés segítségével megkülönböztesse az innovátor és imitátor országokat. A gazdasági fejlettség és a technológiai-intézményi környezet mentén végzett klasszifikáció alátámasztja, hogy a gazdasági, technológiai és intézményi fejlettség egymással szorosan összefügg a vizsgált országokban. Journal of Economic Literature (JEL) codes: O31, O33, O43

Leírás
Kulcsszavak
technológiai-intézményi környezet, imitáció, innováció-vezérelt növekedés, technological-institutional environment, innovation-driven growth, imitation
Forrás
Competitio, Évf. 15 szám 1 (2016) , 3-21
Gyűjtemények