Intenzív almatermelő gazdaság ökonómiai elemzése

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A magyar almatermesztés nagy múltra tekint vissza, a hazai gyümölcstermesztés húzóágazatának számít. A termelőknek törekedniük kell a minőségi termelésre, a hektáronként elérhető hozamok növelésére, aminek elérése csupán intenzív művelésmódú, nagy hozampotenciállal rendelkező ültetvénnyel valósulhat meg. Azonban egy intenzív ültetvény telepítése nagy kockázatot hordoz magában, valamint speciális gépparkot igényel. Dolgozatom központi témája ezért egy intenzív almaültetvény és az ehhez szükséges géppark beruházásának gazdaságossági vizsgálata volt. Munkám során költség-haszon elemzést végeztem valamint dinamikus mutatók segítségével meghatároztam, hogy a beruházás gazdaságos-e adott feltételek mellett.

Leírás
Kulcsszavak
gazdasági elemzés, alma, intenzív
Forrás