Az Öreg-Túr II. rehabilitációjának eredményei és vízminőség vizsgálata

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A Túr folyót, amilyen formában ma látjuk, egy vízszabályozás szülöttje. A múltban új medret ástak neki, és 1927-től az lett a főmeder. Az ősmedret is meghagyták, mint csatorna, ma az Öreg-Túr nevet viseli. Neves magyar költőnket, Petőfi Sándort még az ősmederben csordogáló „patak” varázsolta el, hiszen a táj ma is magával ragadó. A Túr szabályozása Kövessy Győző mérnök nevéhez köthető, akit a Tisza- Szamosközi Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat vezetésére 1926-ban neveztek ki.

Leírás
Kulcsszavak
Öreg-Túr, rehabilitáció
Forrás