Amerikai és magyar gyermekvédelmi rendszer összehasonlítása

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az amerikia és a magyar gyermekvédelmi rendszer összehasonlítása. Törtélemi áttekintéssel kezdek, majd a gyermekvédelem fogalmi meghatározása következik mindkét ország tekintetében. Ezt követi a családsegítés, a jelzőrendszer működése. Továbbá összehasonlítom a gyermekvédelmi rendszerben érintett gyerekeket etnikai hovatartozás szerint, majd a bántalmazás típusait és definícióit. Kutatási részben kitérek az amerikai és a magyar szakmeberek iskolai végzettségére, mentorálás és továbbképzési rendszerre, problématípusokra, a gyerekek etnikai csoportosítására, a szakemberek idegen nyelv használatára, munkaformáira valamint a kapcsolatrendszereire

Leírás
Kulcsszavak
gyermekvédelem, amerikai, gyermekvédelem, magyar
Forrás