A gyermekkori ártalmas élmények és az egészségkárosító magatartások összefüggése a 12-17 éves serdülők körében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Elméleti háttér: A gyermekkori traumatizáció kiemelt jelentőségű téma, hiszen nem csak a mentális és viselkedészavarok kialakulásában játszik szerepet, hanem a teljes felnőttkori egészségi állapotra hatással lehet. Szerepet játszik a pszichológiai károsodásokban, számos krónikus megbetegedés kialakulásában, valamint a későbbi egészségkárosító magatartásformák megjelenésében. Nemzetközi szinten ezt több kutatás is alátámasztja, hazai adat viszont kevés van arról, hogy milyen összefüggés van az ártalmas gyermekkori élmények és a felnőttkori szerhasználat között. Célkitűzés: A serdülők gyermekkorban átélt ártalmas élményeinek felmérése, az egészségkárosító magatartások felmérése, és annak vizsgálata, hogy a gyermekkori ártalmas élmények halmozódása és a serdülőkori alkoholfogyasztás, dohányzás és drogfogyasztás között van-e összefüggés. Módszerek: A gyermekkorban átélt ártalmas élmények felmérésére az ACE kérdőív 10 tételből álló rövidített változatát használtuk. Az egészségkárosító magatartásformák felmérésére az Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartása Kérdőív (HBSC-2014) szolgált. Az általunk vizsgált minta 398 főt foglal magába, átlagéletkoruk 15,14 év. Eredmények: A vizsgált 46,5%-a élt már át élete során legalább egy gyermekkori ártalmas élményt. 8,5% élt át 4 vagy annál több ártalmas élményt. Alkoholt a megkérdezettek 69,2%-a fogyasztott élete során, 42,3% volt részeg és 12,6%-nál fordult elő nagyivás. A serdülők 36,1%-a dohányzott már élete során, 11,8% jelenleg is dohányzik. Marihuánát a válaszadók 3,8%-a fogyasztott eddigi élete során, illegális/legális szert abúzusszerűen 5,6%. A gyermekkori ártalmas élmények és a dohányzás között enyhe pozitív irányú összefüggés mutatkozott. Az alkoholfogyasztás, valamint a marihuánafogyasztás és az ACE élmények közötti összefüggés elhanyagolható. Következtetés: A minta kis száma mellett is jelentős azok száma, akik átéltek már ACE élménytípust. Fiatal koruk ellenére a serdülők jelentős hányada ivott már alkoholt, vagy dohányzott már. A minta nem reprezentatív, így a jövőben érdemes reprezentatív mintán is elvégezni a vizsgálatot. A téma népegészségügyi szempontból is jelentős, emellett felhívja a figyelmet a prevenció és a korai beavatkozás fontosságára. Kulcsszavak: gyermekkori ártalmas élmények, ACE, egészségkárosító magatartás, szerhasználat, alkoholfogyasztás, dohányzás

Leírás
Kulcsszavak
gyermekkori ártalmas élmények, egészségkárosító magatartásformák, ACE, alkoholfogyasztás, dohányzás, drogfogyasztás, serdülőkor
Forrás