Vadgazdálkodási, vadászati berendezések és szerepük a nagyvad gazdálkodásban

Dátum
2007-09-25T08:44:25Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Munkám első részében megpróbáltam felvázolni az élővilág fejlődésén keresztül, hogy milyen úton is juthattunk el a vadászat szükségéig, a vadászat milyen hatást gyakorolt ragadozóra és zsákmányállatra egyaránt. Szándékomban állt a folyamatot egészen odáig figyelemmel kísérni, amikor már nem elégítette ki az ember zsákmányszerző igényét a véletlenszerű és bizonytalan kimenetelű prédával való találkozás lehetősége, hanem tett is azért, hogy vadászatai minél nagyobb számban sikeresek legyenek. Hogy megértsük saját vadgazdálkodásunk lényegét és fontosságát, bemutattam néhány példát a mienktől kisebb-nagyobb mértékben eltérő módszerek közül. Hiszem, hogy csak akkor fejleszthetjük még sikeresebb és tökéletesebb szintre saját tevékenységünket, ha állandóan figyelemmel kísérjük mások módszereit, átvesszük az adoptálható részleteket és tanulunk hibáikból. Felvázoltam a Magyar vadgazdálkodás sikerének alapjául szolgáló alapokat, melyek együttesen tették naggyá hazánkat ezen a területen. Kitértem a véleményem szerint elhanyagolt szakirodalmi háttérre is. Felleltem a témában alaposabban elmélyülő, illetve azt csak felületesen érintő könyveket, jegyzeteket. Találtam minden vadgazda számára értékes műveket a múlt század 70'-es éveinek elejéből és még korábbról. Ugyanakkor megállapítottam, hogy nagyon hiányzik a könyvforgató vadászok polcáról egy átfogó munka, ami a jelen kor követelményei és lehetőségei szerint mutatná be, hogyan is kell kinéznie a XXI. század elején egy jól felszerelt nagyvadas vadászterületnek. Kiemeltem a nyomtatott és az elektronikus vadászsajtó szerepének fontosságát is. A téma felvetése tulajdonképpen személyes tapasztalataimon alapul. Munkám és az általa kialakult kapcsolatok által számos vadászterületre eljutottam az elmúlt másfél évtizedben. Rendkívül változatos és sokszor elszomorító állapotokat találtam az ország különböző pontjain. Azt sem mondhatom, hogy az elmaradottabb, elhanyagoltabb és hiányos felszereltséggel rendelkező területek kizárólag az anyagilag és infrastruktúrálisan hátrányosabb helyzetű régiókban voltak csak megtalálhatóak. A területek kezelőivel folytatott szakmai beszélgetések közben alakult ki bennem az elhatározás, hogy behatóbban kellene foglalkoznom a témával. Saját területünkön felmerülő zártkerti tartástechnológiai és állategészségügyi problémáink tovább sarkalltak a témában való alaposabb elmélyülésre. Összegyűjtöttem és ismertettem a takarmányfélék tárolásának lehetőségeit, a különböző etetők működési elvét, leírásukat, előnyös és rossz tulajdonságukat. A sózók és dagonyák fajtáit és elkészítésüket, valamint az itatókat és azoknak vízzel való ellátását. Külön tárgyaltam az egyre nagyobb fontossággal bíró vadvédelmi kerítések fajtáit, építésüknek módszereit és alapanyagait. A gyakran alkalmazott elektromos kerítéseket és a különféle kerítés kiegészítőket. Az élő vad befogás témakörében a vaddisznó befogását vizsgáltam részletesebben. Külön kitérve a szabad téri és a zártkerti befogók típusaira és használatára, a befogott disznók ládázására és szállítására. Vadgazdálkodási létesítményeink közül végül külön mutattam be a lőtt vadak tárolására használatos hűtőberendezéseket. Vadászati berendezéseinket is rendszerbe szedve próbáltam bemutatni. Számba vettem a cserkelő utakat, a lesek különböző fajtáit, a barkácsolás eszközeit, a jól feltárt vadászterület nyiladékait és az eredményes hajtást segítő lőcsillagot, valamint a vendégek igényeinek megfelelő vadászházat és annak különböző komfortfokozatú felszereltségét. Bízom benne, hogy munkámat kézbe fogva és átolvasva, mindenki talál benne új, általa eddig nem ismert módszert vagy berendezést. Ugyanakkor remélem, hogy új elgondolások születéséhez és az itt leírtak tökéletesítéséhez is kellő alapot nyújtottam vele. Mindnyájunk számára fontos kell legyen, hogy ne csak múltban szerzett dicsőségünkből tartsuk fenn megtépázott világhírünket, hanem a fenntartható fejlődést szem előtt tartva újfent zászlóvivő szerepet töltsünk be a közös Európa vadgazdálkodásában.

Leírás
Kulcsszavak
Vadgazdálkodás, Vadászati berendezések, Nagyvad
Forrás