A sóterhelés hatása a talajra és a cirokra liziméterekben

Dátum
2013-10-30T09:14:24Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A Karcag bel- és külterületén található fúrott kutakból származó víz minősége az öntözés szempontjából nem megfelelő, valamint tekintettel a térségre jellemző talajok érzékenységére és a nyári öntözések gyakori voltára, feltételezhető a másodlagos szikesedés kialakulása. Dolgozatom két kísérletből tevődik össze. Az elsőben azt vizsgáltam, hogy van-e lehetőség az öntözés hatására kialakuló másodlagos szikesedés veszélyének csökkentésére, a talajt kímélő öntözés megvalósítására. A kutatásom második részében 4 különböző sótartalmú öntözővízzel cirok jelzőnövényt öntöztem és vizsgáltam, hogy a sóterhelés milyen hatással van a talaj sókészletére, illetve a cirok termésére, magasságára, cukortartalmára. A munkám eredményével, illetve folytatásával olyan gyakorlati vonatkozású előrejelzéseket lehet majd adni, amelyekben számszerűsíthető, hogy az egyes kútvizek adott talajon, adott mennyiségben öntözővízként való használata esetén milyen mértékű és jellegű szikesítő hatással számolhatunk, illetve hogy milyen módon védekezhetünk a káros hatásokkal szemben.

Leírás
Kulcsszavak
sóterhelés, liziméter
Forrás