A rendkívüli jogorvoslatok a polgári eljárásjogban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témájának a polgári eljárásokban alkalmazható rendkívüli jogorvoslatokat választottam. A dolgozat elkészítésében leginkább a ma hatályos 2016.évi CXXX. törvény, azaz az új Polgári perrendtartásról szóló jogszabály szolgált segítségül, de igyekeztem a korábban hatályos jogszabályokban olvashatóakat is beépíteni. Leginkább azért választottam ezt a témát, mert tudtam, rengeteg anyag áll majd rendelkezésemre mind az online térben, mind az írásos dokumentumok között. . Ennek oka, hogy az évek során rengeteg jogtudóst foglalkoztatott a jogorvoslatok intézménye, ennek lenyomata a megannyi jogi szakkönyvben, értekezésekben, összegyűjtött jegyzetekben fellelhető. Valamint ez alapjába véve egy olyan témakör, ami rengeteg kérdőjelet hagy még ma is a jog világában. A kérdés leginkább annyiban állt, hogy vajon mennyire ütközik a jogbiztonság követelményébe, mennyire kérdőjelezhető meg erkölcsileg, mennyire tekinthető elengedhetetlen és korlátozhatatlan alapjognak. Az én szemszögemből az egyik legfontosabb jogintézmény, ugyanis lehetőséget ad az egyének számára, hogy a mindenek felett álló jogot és jogszabályokat legyen az bármilyen okból, de megkérdőjelezzék, hogy biztosan az emberek védelmét szolgálja e és valóban egy adott szituációban mindenki számára a legrelevánsabb és legigazságosabb döntés születik. . A jogorvoslatok intézményét rengeteg szemszögből lehetne és kell is vizsgálni a társadalmi kérdések megválaszolásának céljából, mint például erkölcsi, statisztikai perspektívából, azonban én arra törekszem, hogy csak jogi szemszögből elemezzem. A témám kifejtéséhez szükségesnek tartom, hogy magát az intézményt, sajátosságait, valamint az alapjogot, amivel szoros összefüggésben áll is megemlítsem, elemezzem, leginkább a könnyebb elhatárolás és megértés érdekében. Mivel egy bonyolult, az évek során rengeteg alkalommal szabályozott területről van szó, fontos, hogy az alapokkal is tisztában legyünk. Kitérek rá, hogy hogyan épül fel a jogorvoslatok rendszere, milyen szerepet tölt be a jogbiztonság tekintetében, és milyen területek kapcsolódnak hozzá szorosan. Hogy a mai magyar jogrendben milyen sűrűn találkozhatunk jogorvoslati eljárásokkal, nemcsak a rendkívüliekkel, de a rendes perorvoslatokkal is, és az ezekkel kapcsolatos statisztikai adatokat is igyekszem elemezni, levonni belőlük különböző következtetéseket. Valamint érdekesség szinten kitérek más jogágakban való alkalmazására és arra is, hogy hogyan szabályozzák nemcsak a magyar jogrendszerben, hanem európai szinten is. Szakdolgozatomban a régi és a jelenleg hatályos polgári perrendtartásról szóló törvényekkel foglalkozom alapvetően úgy, hogy a témámra vonatkozó jogintézmények történetét, előzményeit is feldolgozom. Mindezeket források elemzésével, folyóiratok feldolgozásával, peranyagok átnézésével, bírósági döntések elemzésével fejtem ki.

Leírás
Kulcsszavak
polgári eljárásjog, jogorvoslat, perorvoslat, perújítás, felülviszgálat
Forrás