Magyar újság

Fájlok
Dátum
1796
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Schőnfeld Johann Ferdinánd
Absztrakt
Leírás
Rengeteg érdekes hír, tudósítás főként Közép-Európából, gazdasági témákban.
Terjengős, nehézkesen megfogalmazott mondatoktól hemzsegő folyóirat, mely rendkívül változatos tematikájú. Cikkeinek zömét a mezőgazdaság gyakorlati oldalával foglalkozó írások teszik ki, azonban találunk benne agrárelméleti, kisipari, sőt, nehézipari, filozófiai, öltözködési, stb. problémákat tárgyaló értekezéseket is. Majdnem minden számban szerepelnek rövid, háztartási, egészséggel és életvitellel kapcsolatos tanácsok, javaslatok, bár ezek olykor nem lépnek túl a népi babonák színvonalán. A gyakran megjelenő hazafias, ill. erkölcsfilozófiai mondanivalón áttetszik a reformkor előtti nemzedék jobbítási-javítási szándéka, és a felvilágosodás racionalizmusának hangvétele, fogalmai.
Szembetűnő, hogy a külföldi, megszívlelendő példákat elsősorban a németalföldi államokban tett megfigyelésekre alapozza a szerkesztő, és nagyon gyakran hangsúlyozza az utilitarizmus gondolatait. A stílus, minden terjengősség ellenére időnként közvetlenebbre, kötetlenebbre vált, sok népies hatás van benne, nyilván a közérthetőség miatt. A korai számokban kezdetleges apróhirdetéseket, és itt-ott az értekezésekre reflektáló olvasói észrevételeket is találunk. Nagyon érdekes és hasznos kor- és agrártörténeti dokumentum
Kulcsszavak
gazdaság
Forrás
Gyűjtemények