Ferenc Balogh, the Supervisor Professor of the College Choir (Kántus) between 1880-1898

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University Press. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Absztrakt
Leírás
Ferenc Balogh, the internationally renowned professor of church history served as the supervisor of the Male Choir (Kántus) of the Reformed College of Debrecen for nearly two decades in a period of crucial changes. He devoted his agile activity into two directions. He supported the permanent employment of first long-term conductor of the choir, Sándor Mácsai, and he founded the historical researches of the choir, also giving a historical perspectiveto its identity. He accumulated the necessary financial support for the teacher-conductor’s position through his beautifully composed ceremonial speeches for which his students admired him. These speechesalso served as the referential points of confidence for the young singers. This essay analyses his speeches and presents the actions that followed the rhetorical masterpieces.
Balogh Ferenc, a nemzetközileg elismert egyháztörténész professzor csaknem két évtizeden keresztül a Debreceni Református Főiskolai Énekkar (Kántus) felügyelő tanáraként szolgált, egy jelentős változásokat hozó időszakban. Elkötelezett tevékenysége két fontos irányba mutat. Támogatta a kórus első hosszú távon működő karnagyának, Mácsai Sándornak a véglegesítését, és letette az énekkar történeti kutatásának alapjait, ezzel történeti távlatot biztosítva annak identitásához. Az énekes diákok által csodált ünnepi beszédei meggyőző erejével összegyűjtötte a szükséges anyagi alapot az ének- és zenetanári tanszék megalapításához. E szónoklatok elemzése adja a dolgozat gerincét, bemutatva a retorikai remekléseket követő tetteket is.
Kulcsszavak
Ferenc balogh College Choir Male Choir supervisor Sándor Mácsai, Balogh Ferenc főiskolai énekkar kántus felügyelő tanár Mácsai Sándor
Forrás
Hivatkozás
Gyűjtemények