Gyermekprogramok Debrecenben

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A témaválasztást megindokló feltételezés az, hogy a gyermekprogramokra szülői és gyermek oldalról is nagy szükség van, mégis kevés ezeknek az eseményeknek a látogatottsága, ahhoz képest mint amekkora lehetne. Ebből az okból kifolyólag a dolgozat elsődleges célja, hogy felmérje a debreceni és környékbéli szülők rendezvénylátogatási igényeit a gyermekprogramokkal kapcsolatban és kiderüljön az, mik azok a tényezők, melyek erre befolyással bírnak. Kérdőív segítségével vizsgáltam a szülők igényeit és interjús vizsgálattal mértem fel a szervezők indíttatásait. Ezeknek az eredményeknek az összevetése lehetőséget teremtett arra, hogy egyértelmű következtetéseket vonjuk le azzal kapcsolatban, hogy mik azok a problémás területek, amik módosítást igényelnének a szervezők oldaláról ezen a területen. Az alap problémafelvetésre végül javaslatok formájában ad a dolgozat választ.

Leírás
Kulcsszavak
rendezvényszervezés, gyermekprogramok, rendezvénylátogatási szokások
Forrás