Virtuális osteotomia tervezése, optimalizációs eljárások szeletképekből való modellépítésre

Dátum
2006-07-26T15:11:24Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az orvosi képfeldolgozás és az ehhez kapcsolódó megjelenítési technikák olyan új módszerek, illetve alkalmazások megjelenítését teszik lehetővé, amelyek nagyban hozzájárulnak az orvosok gyakorlati munkájához. Ez a terület fokozott ütemben fejlődik, melynek köszönhetően az utóbbi időben szoros kölcsönhatás alakult ki e vonatkozásban az alkalmazott orvostudomány és a számítógépes képfeldolgozás között. Diplomamunkám célja a virtuális osteotomia (csontműtés) tervezéséhez általam kidolgozott eljárások áttekintése, illetve az operálandó csontról készített háromdimenziós modellek finomítását célzó eljárások fölvázolása. Az így optimalizált modelleket terveink szerint konkrét orvosi beavatkozások során lehet majd hathatósan adaptálni. Ehhez – az orvosi képfeldolgozásban használt eljárások mellett – a térfogat-rekonstrukció, vizualizáció szükséges, továbbá igen hasznos a végeselemes analízis alkalmazása is, mint például a mechanikus terhelések (erőhatás, nyomás, stb.) elemzése. Dolgozatom két fő részben foglalja össze a tulajdonképpeni biomechanikai szimuláció áttekintő orvosi hátterét és informatikai előkészítését a CT-gépek földolgozásától (ALAPOK) a háromdimenziós modellek strukturálásáig (VIZUALIZÁCIÓ). Végül a harmadik részben általam javasolt, lehetséges modellfinomítási eljárásokat mutatok be (OPTIMALIZÁCIÓ). Az első részben röviden áttekintek egy esettanulmányt is – a femur (combcsont) megnyújtásának egy lehetséges módját – az osteotomia természete jobb megértése érdekében.

Leírás
Kulcsszavak
osteotomia, CT képalkotás, felületillesztő algoritmusok, optimalizációs eljárások
Forrás