Az ivóvíz klórozása során keletkezett melléktermékek közötti összefüggések vizsgálata

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A Debreceni Vízmű Zrt. Központi Laboratóriumában vizsgáltam az ivóvíz klórozása során keletkezett melléktermékek közötti összefüggéseket. A vizsgálatok KOI (kémiai oxigénigény), AOX (adszorbeálható, szervesen kötött halogének) és THM (trihalometánok) mérésekre terjedt ki. A vizsgálatok 2015-2016-ban vett vízminták mérési eredményein alapulnak. A különböző mérésekhez a szabványban megadott műszereket és anyagokat használtam. A kapott mérési eredményeket táblázatba foglalva, valamint diagramokban ábrázolva adtam meg. Ezen értékek kiértékelése után a vizsgált paraméterek közötti összefüggéseket vizsgáltam.

Leírás
Kulcsszavak
Trihalometán, AOX, ivóvíz
Forrás