Logoterápiás szemlélet alkalmazása egy középiskolai mentálhigiénés programban

Fájlok
Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom gimnazisták, elsősorban kilencedik évfolyamosok számára összeállított mentálhigiénés programtervet tartalmaz, amelyben a logoterápia szemléletét igyekszem prevenciós eszközként használni. A teljes tanéven keresztül megvalósuló foglalkozássorozat fontos célja a kamaszkori problémás viselkedésformák, kortárs zaklatás, szerhasználat, önsértések korai észlelése, szűrése, illetve ezek megjelenésének visszaszorítása. Az osztályteremben megvalósítható csoportos foglalkozások számos verbális és nonverbális technikát kombinálnak, nagy hangsúlyt fektetek az érzelmi kapcsolódás, a mentalizációs készségek, a társas támogatás és az önismeret, önbecsülés erősítésére az osztályközösségben.

Leírás
Kulcsszavak
logoterápia, kamaszkori problémák, értékrend, mentálhigiénés programterv
Forrás