A személyiségvédelem szankciórendszere

Dátum
2014-04-12T09:12:40Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Felgyorsult világunkban egyre nagyobb szerepet kapnak a személyiségi jogi jogsértések. Az új Ptk. hatályba lépésével jelentős változásokon ment keresztül a polgári jog ezen területe. Dolgozatom első felében az egyes személyiségi jogok rövid jellemzésére, az azokat érintő változások számbavételére vállalkoztam. Szakdolgozatom második felében a szankciórendszer jelentős változásait ismertettem, belefoglalva a régi szabályozás jellemzőit is. A szankciórendszer bemutatása során kitértem a bírói gyakorlatra is.

Leírás
Kulcsszavak
személyisévédelem, szankciórendszer
Forrás