Az extenzív és intenzív almatermelés összehasonlító gazdasági elemzése

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Diplomadolgozatom témája az extenzív és intenzív művelésű almaültetvények gazdasági elemzése. Dolgozatom fő célkitűzéseként azt a kérdést fogalmaztam meg, hogy az extenzív vagy az intenzív almatermesztés a hatékonyabb? Ahhoz, hogy erre választ tudjak adni, különböző célkitűzéseket fogalmaztam meg: Milyen ráfordítások szükségesek az egyes ültetvénytípusokhoz? Hogyan alakul az ültetvények hozama és értékesítési ára, és az árbevétel? Hogyan alakul a jövedelem, az egyes jövedelmezőségi és hatékonysági mutatók? Milyen tényezők hatnak leginkább az egyes ültetvényeken elérhető nettó jövedelemre?

Leírás
Kulcsszavak
intenzív, extenzív, almaültetvény, gazdasági elemzés
Forrás