A felelősségbiztosítás áttekintése a magyar jogi szabályozás tükrében

Dátum
2009-01-28T10:57:03Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat első része bemutatja, hogy mi is a biztosítás lényege. Bemutatja a biztosítási tevékenységet, és azt, hogy a magyar jogi szabályozás miként szabályozza a különböző biztosítási módozatokat. Megmagyarázza a kár és a kockázat fogalmát. Taglalja a különböző kockázatkezelési eszközöket, így a kármegelőzést, a kárenyhítést. Részletezi a biztosítás ágazati tagozódását. Bemutatja a különböző biztosítási eseményeket, ezen belül leírja kizárásokat és a mentesüléseket. Részletezésre kerülnek a biztosítási tevékenységre vonatkozó jogszabályok elemzése, a szerződések tartalma. Foglalkozik a biztosítási jogviszony keletkezésével, megszűnésével. Áttekintésre kerül a biztosítási szerződések alapelvei. Ezen belül az egyenjogúság elve, az írásbeliség elve és a díjoszthatatlanság elve. Ezután a dolgozat kifejezetten a felelősségbiztosítás bemutatásával foglalkozik. Bemutatja, hogy mi is az a felelősségbiztosítás, hogyan határolható el a többi biztosítási módozatoktól. Ezután a felelősségbiztosítási módozatokat mutatja be. Taglalja a módozatonként eltérő előírásokat. Bemutatja a polgári jogi felelősségi rendszer alapvető intézményeit. Foglalkozik még a felelősségbiztosítás alapvető gazdaságtani kérdéseivel. Az utolsó fejezetek a kárrendezésről, a kárrendezési gyakorlatról szól. A végén található az összegzés.

Leírás
Kulcsszavak
biztosítás, felelősség, kár, kockázat, biztosítási esemény, biztosító
Forrás