A kortárs fiatal líra mediális és kritikai kontextusa – a Telep csoport példája

Dátum
2013-04-16T12:04:18Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A 2005-ben létrehozott Telep-blog körül csoportosuló költők tekinthetők a legsikeresebbnek a kortárs fiatal líra képviselői között. Szerzői az internetes nyilvánosság körében érték el első áttörő sikereiket, amit a szövegeiket méltató, pozitív kritikai visszhang tovább erősített. Négyéves fennállásuk egyik jelentős állomásaként tartható számon a Kalligram 2007 novemberében megjelent „Telep Csoport” című tematikus száma, ami azért is fontos, mert a Telep tagjai első alkalommal publikáltak egy kiadványban úgy, mint összetartozó csoport. A lapszám ezt követően egy éles vita tárgya lett, amelyet a Könyvesblog nevű internetes portál az azt bíráló pamfletjével gerjesztett. Az írás, valamint hozzászólásai mai távlatból nézve már marginális jellegűek, de számomra azért lényeges eseménysor ez, mert az internet megjelenésével bekövetkezett médiumváltás, valamint az irodalmi nyilvánosság pozícióváltásának jelensége áll a hátterében. Ezek egyre erősebben jelentkező tényezők a kortárs irodalomban, hiszen az online felületek széleskörűvé válásával szembe kerültek egymással az internet medialitása és a papír alapú irodalommal kapcsolatban támasztott szakmai elvárások. Ezzel a webes felületeket érintő kritikatörténeti, és (jelen esetben) a Telep költészetét érintő líraesztétikai kontextusok is megkerülhetetlenné válnak a vita szempontjából. Kutatásaimmal pedig azt a megállapításomat szeretném bizonyítani, hogy a Telep Csoport működése – gondolok itt a kritikai fogadtatásra, folyóiratoktól való felkérésekre – épp ennek az interferenciának a redukálására tesz kísérletet a blog mint médium gyakorlatias céljain túl.

Leírás
Kulcsszavak
kortárs, mediális, fiatal, kritikai
Forrás