Nagy energia- és szögfelbontású elektronspektroszkópiai vizsgálatok fotonok és töltött részecskék atomokkal és molekulákkal való ütközésének megfigyelésére

Dátum
Szerzők
Ábrók, Levente
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A doktori értekezésemben ismertetett kutatásom elméleti és kísérleti elektronspektroszkópiai vizsgálatokkal foglalkozik. Az atomok ionizációjának és az azt jellemző szögeloszlásnak a dipól közelítést meghaladó elméleti leírását tartalmazza, valamint elektronok/fotonok által gerjesztett atomok és molekulák (tetrahidrofurán) elektronfolyamatainak kísérleti megfigyelésére irányult. Energia és szög szerint differenciális hatáskeresztmetszeteket mértem és elemeztem az Atommagkutató Intézetben fejlesztett elektronspektrométerrel.
In my doctoral dissertation I presented my theoretical and experimental results in the field of electron spectroscopy. The theoretical description of ionization and photoelectron angular distributions is presented beyond the dipole approximation. I studied the electron processes of atoms and molecules (tetrahydrofuran) excited by electrons/photons experimentally. I measured and analyzed energy and angular resolved differential cross sections obtained by an electron spectrometer developed in the Institute for Nuclear Research.
Leírás
Kulcsszavak
fotoionizáció, photoionization, photoelectron angular distribution, fotoelektronok szögeloszlása, elektron spektroszkópia, electron spectroscopy
Forrás