A vallomás megszerzése a büntetőeljárásban

Dátum
Szerzők
Balog, Martina Fanni
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az emberekben évezredek óta kódolva van a védelem és féltés, mint ösztön. Védelem és féltés azokkal szemben, akik bántani akarnak, kárt akarnak akár bennem, családomban, házamban vagy vagyontárgyaimban okozni. Ezen ösztönök erőteljes megnyilvánulása eredményezte a társadalmi együttéléssel kialakult igényt, ami a bűnösség, illetve a bűnösök felelősségre vonása volt. Az emberek tudni akarták az igazságot, hogy ki ölt, lopott vagy csalt éppen. A gyanúsítgatásokon és feltételezéseken túl, szükség volt egy biztos módszerre, aminek segítségével a valós, igazi elkövetőre fény derülhetett. Ahhoz, hogy kiderüljön ki is a tényleges tettes, több embert is fel kellett kutatni, megkérdezni, ebből alakult ki a személyek kihallgatása. A kihallgatási műveletek, módszerek az idő múlásával egyre fejlettebbek, korszerűbbek és eredményre vezetőbbek lettek. A büntető igazságszolgáltatás elméleti és gyakorlati művelői számos olyan módszert dolgoztak ki, amely az igazság kiderítésére irányult. A szakdolgozati munkám fő témája a vallomás megszerzése a büntetőeljárásban, de nagyobb hangsúlyt és figyelmet a bírósági szakaszt megelőző nyomozási szakasz – a kihallgatás – kapott. A vallomás az egyik legfontosabb bizonyítási eszköz, ezáltal annak megszerzésére számos lehetőség és módszer van, melyeket a kihallgatást végző személy alkalmazhat. Leginkább a terhelt, gyanúsított vallomásával és annak megszerzésével foglalkozom. Megszerzés alatt azon módszereket, taktikai fogásokat értem, melyeket napjainkban is használnak a nyomozóhatóságok a releváns értékekkel bíró vallomások megszerzése érdekében. Számos technika létezik arra, hogyan kaphatunk minél tisztább és pontosabb képet egy-egy ügyről és a benne szereplő személyekről. Írásomban a legismertebb vallomás megszerzésére irányuló módszereket ismertetem. Már a középiskola tanulmányaim alatt is, ahol volt szerencsém rendészeti, illetve büntetőjogi ismeretek tanulni, mely felkeltette érdeklődésemet az igazságszolgáltatás azon belül is a büntetőeljárások sajátosságai és lefolytatásai. Egyetemi tanulmányaim során érdeklődésem a büntetőeljárásjog iránt továbbra is fennmaradt, kiegészülve a tanultak elsajátítása következtében megjelenő kíváncsisággal. Kisdolgozat formájában már kifejtettem gondolataimat a vallomások megszerzésének témájáról, és az akkor elolvasott irodalmak, valamint tanáraim által megírt könyvek és publikációk hatására döntöttem el, hogy szeretném ezt a témát még egyszer, amennyiben lehetséges tanulmányaim befejezte előtt feldolgozni. Témám aktualitása – annak ellenére, hogy kutatásom során számos megírt publikációt és könyvet találtam a témával kapcsolatban, ami bizonyítja, hogy a tárgykör régóta elemezve van – napjainkban is jelentős. A büntetőeljárás keretein belül alkalmazandó taktikák melyekkel a vallomások megszerezhetők, napról napra fejlődnek, de lényegük ugyanaz marad, hogy a törvényesség keretein belül, bizonyos módszerek alkalmazásával megszerezhetők legyenek a vallomások, ha azok más módon nem fellelhetők.
Leírás
Kulcsszavak
Büntetőeljárás, terhelt, vallomás
Forrás